AC00458

广告

城通转度盘/阿里:https://url61.ctfile.com/f/20077661-869068920-acc4e6?p=1314

城通访问密码:1314

迅牛转度盘/阿里:http://www.xunniufx.com/file-3849069.html

注:配重文件不用管,注意查看压缩包内txt文档,内有度盘/阿里云地址

------------------------------------------------------------------------

直接获取方法

答对以下问题,直接获取地址,免跳转

动漫《刀剑神域》道具圣剑Excalibur在游戏世界的那个地图中。
A.SAO  七十六层       B.GGO  武器商店     C.ALO  幽兹海姆        D.OS     现实世界

填写正确答案的大写字母,即可直接查看度盘/阿里云盘地址

 


 

最终解压/安装密码:02acg.com

度盘/阿里云盘访问/提取码:2222

点赞

发表回复